Хронология

 • 1980 г./1981 г. откриване на офиса/начало на търговската дейност
 • 1984 г. преместване в по голям офис
 • 1989 г. откриване на офиса в град Щутгарт
 • 1992 г. преместване в офис-сградата на WBI
 • 1998 г.: първата серия от публикации на WBI-ПРИНТ
 • 1998 г. оборудване на лабораторията
 • 1998 г. първи бюлетин на WBI
 • 2000 г. начало на серията от публикации WBI-Форум
 • 2001 г празненства и благотворителен бал по случай 20-годишнината от основаването на дружеството
 • 2004 г. Първи кратък курс на WBI-по иновативна скална механика
 • 2006 г. Купата на тунела Буш
 • 2007 г. Спонсор на ITA Световен конгрес по тунели Прага, Чешка република
 • 2008 г. Откриване на офиса в Мексико
 • 2009 г. Спонсор на ITA Световен конгрес по тунели Будапеща, Унгария
 • 2010 г. Участие в медиацията по проекта „Щутгарт 21“
 • 2011 г. Спонсор на ITA Световен конгрес по тунели Хелзинки, Финландия
 • 2011 г. Откриване на офис в България/Sponsor of 1st Bulgarian Conference on Geotechnical Engineering and Tunneling
 • 2012 г. Спонсор на ITA Световен конгрес по тунели Бангкок, Тайланд

ДРУЖЕСТВО WBI

Prof. Dr. Walter Wittke

WBI е семейно дружество. Особено се гордеем с нашите ангажирани и компетентни сътрудници, които произхождат от 5 различни държави. Нашата основна цел е, да консултираме нашите клиенти компетентно, професионално и в срок, което е главното условие за сигурното и икономически изгодното финализиране на проектите. За тази цел съставяме работни проектантски групи. Добре изградената ни структура гарантира отличното сътрудничество между младите и респективно опитните инженери. Непрекъснатото развитие ни дава възможност да сме една от водещите компании в нашата сфера на дейност. Това се изразява и чрез редица публикации. Извън рамките на нашата проектантска дейност, ние се ангажираме активно и с развитието и обучението на подрастващото поколение и бъдещите кадри.

Историята на успеха

Дружеството WBI (Wittke Beratende Ingenieure) е основано през 1980 г. под названието „Проф.д-р инж.В.Витке, земна и скална механика, дружество за проектно планиране и тунелно строителство“ в град Аахен. Първоначално дейността ни бе насочена към строителството на тунели в градската зона на град Щутгарт, а най-важният ни проект бе строителството на градската железница. Поради големият брой възложени проекти се наложи през 1989 г. да отворим отделен офис в град Щутгарт

Само един поглед върху нашият списък с проекти показва, че от основаването си работим на територията на почти цяла Германия. Един от значимите ни проекти безспорно е новата високоскоростна ж.п линия Кьолн-Рейн/Майн, при която нашите тунелно-технически експертизи добиха в бранша популярност по наименованията „Витке I" и "Витке II". Гордеем се с това, че при този проект прогнозираните от нас изкопни и укрепващи материали се отклониха само с 5% от реално използваните. От тук си поставихме и изискването за постигане на подобни точни прогнози при всички наши строителни обекти.

Във връзка със подземното складиране на радиоактивни отпадъци в подземните складове Конрад и Мослебен, както и в шахтата Горлебен, извършихме обхватна проучвателна и развойна дейност, предоставяйки геотехнически консултации на строителя.

В непосредственото обкръжение на град Аахен изготвихме работния проект не само за новият тунел Буш, но и този за реконструкцията на стария тунел Буш, който се явява и най-стария тунел в Германия. Също така проектирахме и наблюдавахме санирането на язовирната стена Урфт, където за първи път бе изграден контролен тунел в самата стена, чрез взривяване, без обаче да бъде намалявано водното ниво.Подобно сензационна бе и реконструкцията на язовирната стена Едертал, чрез вграждане на дълги около 70 м анкерни болтове.

Особено през последните десет години нашата дейност се разшири и в чужбина.  Междувременно около 50% от оборота ни се реализира извън пределите на Германия. Като пример може да дадем дейността си в Гърция, Италия, Нидерландия, Австрия, Португалия, Швеция, Швейцария, Испания, Чехия и Унгария. Извън границите на Европа към момента изпълняваме най-значимите си проекти в държави като Иран, Израел, Мексико и Пакистан.

Ние определяме себе си като водещо дружество в бранша, а максимално реалното обхващане на взаимодействието межди строителния обект и строителната почва, отчитаме като безспорно качество на нашата фирма. От години провеждаме научни проучвания в тази област, защото научните проучвания днес са гарант за поръчката утре. Голямо значение отдаваме също така, резултатите от проучванията ни да бъдат от полза за обгрижваните от нас проекти. В тази връзка следва да се спомене и продължаващото вече над 30 години наше проучване в сферата на тунелното строителство, в планински почви с набъбващи свойства. Придобитите от нас познания се явяват съществени при проектирането на съответните тунели на широкомащабния проект „Щутгарт 21“.

За да могат заинтересованите лица от бранша също да черпят от нашия опит, създадохме собствена издателска линия под наименованието WBI-ПРИНТ. Освен това от 2004 г. насам провеждаме ежегодно краткия курс на WBI по въпросите на иновативната скална механика.

При реализирането на проектите ние подкрепяме по най различен начин строителя, компетентните държавни институции по сертифициране, както и водещи дружества и други трети страни. Тук държим най-вече задачата ни да бъде изпълнена единствено в полза на проекта. На разположение на нашата проектантска дейност са не само високо професионалните ни сътрудници, но и напълно оборудваната ни геотехническа лаборатория, както и собствено създаденият софтуер за изчисление на крайните елементи.

Гордеем се с това, че почти всички наши клиенти са ни възлагали последващи поръчки.Това ни показва, че качествената ни работа и спазването на сроковете са били високо оценени. И за в бъдеще възнамеряваме да се придържаме към това си правило, като предвиждаме и разширяване на сферата ни на дейност.