Management

Prof. Dr.-Ing. Walter Wittke

Проф.д-р д.и.н.почетен д-р Валтер Витке

Основателят на инженерното дружество WBI , проф.д-р д.и.н.почетен д-р Валтер Витке, живее за своето семейство и своята професия. След дипломирането си в Техническия университет Хановер, той продължава своята научна дейност в Техническия университет Карлсруе, където при проф. Леусинк защитава своята докторска титла и званието доктор на инженерните науки. >>

Д-р инж. Клаус Ерихсен

След завършването на висшето си образование в Техническия университет на град Хановер, той защитава докторската си дисертация като асистент на проф. Витке в Университета на град Аахен. След работата си като главен асистент на инженерните науки в Катедрата по земна и скална механика и хидросъоръжения на Университета в град Аахен, през 1989 г. година... >>

Строителен асистент д-р инж. Бетина Витке-Шмидт

Преддипломната квалификация на г-жа д-р Бетина Витке-Шмит е в Университета в Аахен (RWTH). След това тя се прехвърля в Техническия университет на град Хановер, където се дипломира в специалността ВИК. Дипломната си работа защитава в Политехническия университет на щата Вирджиния, Блексбъри, Вирджиния (САЩ), за която получава похвала от фондацията Освалд Шулце.... >>

Д-р инж. Мартин Витке

Паралелно с военната си служба д-р инж. Мартин Витке започва и следването си като строителен инженер в Университетът на град Аахен (RWTH). Само на 22 години завършва висшето си образование със специалност конструктивно инженерно строителство. Следването му бе подпомагано и от Академичната фондация на германския народ. И до ден днешен той подържа контакт с тази институция, като подкрепя редовно фондацията и при избора и на нови стипендианти. >>

Сътрудници

Повече от половината наши сътрудници притежават професионален опит над десет години. Като семейна фирма ние държим особено много ръководството на предприятието да бъде изпълнявано от инженери. Нашата цел е да подсилим техническата част, като същевременно администрацията да е в минимален състав. Поради тази причина почти всички наши сътрудници са дипломирани инженери и специалисти в областта. Следвайки в различни университети в Германия и чужбина, повечето от тях избраха конкретни и конструктивни специализации, наред с това при нас работят инженери, които са специализирали задълбочено и геотехника, строителство на хидросъоръжения и ВИК.

За изпълнение на различните поставени задачи, ние съставяме работни проектантски групи, които се ръководят от опитни сътрудници. Ръководството също участва при подготовката на проектите и представянето им пред клиентите. Тази структура ни дава възможност, да реагираме гъвкаво на изискванията на възложителите. Под ръководството на опитните сътрудници, младите инженери биват бързо въведени в проектантската дейност, и така дават нови импулси и тласък за развитието на нашето дружество. Извън проектантската дейност нашите сътрудници са вещи в различни области, което допринася за всяка една от дейностите ни.

В рамките на различни мероприятия, с цел допълнителна квалификация, нашите сътрудници се информират един на други по отношение на текущи и завършени проекти, както и за актуалното развитие и новостите в различните области.

Международния състав на нашия екип и дейността ни в различните държави на света ни налага естествено да работим на различни езици.