Строителство на тунели и подземни съоръжения

Строителство на язовирни стени и хидровъзли

Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Склонове и насипи

Научна дейност и развитие

Социална отговорност

Walter Wittke, Rock Mechanics Based on an Anisotropic Jointed Rock Model (AJRM)

This book focuses on the fundamentals of rock mechanics as a basis for the safe and economical design and construction of tunnels, dam foundations and slopes in jointed and anisotropic rock.

It is divided into four main parts:

Fundamentals and models,

Analysis and design methods

Exploration, testing and monitoring

Applications and case histories.

The rock mechanical models presented account for the influence of discontinuities on the stress-strain behavior and the permeability of jointed rock masses.

ISBN: 978-3-433-03079-0   EUR 149,-

To buy this book: Direct link to the Ernst & Sohn Verlag online shop or Amazon.de

WBI GmbH

Im Technologiepark 3, 69469 Weinheim, Germany
Phone: +49 (0)6201-2599-0
Fax:    +49 (0)6201-2599-110
E-Mail: wbi@wbionline.de


Задгранични представителства в Гуадалахара (Мексико)