Строителство на тунели и подземни съоръжения

Строителството на тунели е от особено важно значение за инфраструктурата. Както за пътищата, така и за железопътния транспорт или метрото, строителството на тунели гарантира изграждането и експлоатацията на една ефективна инфраструктура. Прокопаването на повечето тунели едновременно и от двете страни, се извършва или машинно, с помощта на тунелопробивни машини (къртици) или по общоприетия метод с впръскване на торкретбетон – технология известна в цял свят още и като Новоавстрийски тунелен метод (NÖT). От голямо значение в областта на ж.п транспорта пък се явява реконструкцията на старите тунели, при това отчасти по време на самата експлоатация.

При пътната инфраструктура, изграждането на тунелите и подземни съоръжения е свързано и с водоснабдяването и канализацията, като най-често се ползват крепежи от стоманени тръби или се прилага методът на микро-тунелната система. За използването на водните маси се изграждат също така подземни галерии, шахти и каверни.

Като една от най-големите фирми в света в областта на тунелостроенето, WBI може да ви посъветва по всички въпроси свързани с тунелното и подземно строителство. Още повече, че нашата компетентност не се ограничава само до съвременното строителство и реконструкциите, а също така включва и техническото оборудване и последващо експлоатационно оборудване, както и концепции за безопасност и спешна помощ. Използването на земната топлина (геотермална енергия респ. тунелна термика) най-вече в строителството на тунели в градски условия принадлежи също към темите с които се занимаваме.

>>

Строителство на язовирни стени и хидровъзли

Различни специални методи в подземното строителство и фундиране

Склонове и насипи

Научна дейност и развитие